مقاومت فتورزیستور – مقاومت های تابع نور

مقاومت فتورزیستور

مقاومت های تابع نور : Light Dependent Resistor

مقاومت فتورزیستور

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها به شدت نور تابیده شده به سطح مقاومت بستگی دارد . این مقاومت ها در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد ( در حد مگا اهم ) و در روشنایی دارای مقاومت کم ( در حد کیلو اهم و یا اهم ) می باشند . به این نوع مقاومت ها و همچنین LDR نیز می گویند . LDR از حروف اول کلمات عبارت Light Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع نور گرفته شده است . برای اینکه نور بر روی المان مقاومتی فتورزیستور اثر گذارد ، سطح ظاهری آن را با شیشه و یا پلاستیک شفاف می پوشانند . از این مقاومت ها در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده نور ( نورسنج ) استفاده می شود . در شکل (۱) تصاویری از چند LDR و در شکل (۲) علائم فنی آن نمایش داده شده است .

 

مقاومت فتورزیستور
شکل ۱
علائم فنی مقاومت فتورزیستور
شکل ۲

 

 

 

 

 

منبع

 

Share
تماس مستقیم